Konut Kredisi Hesapla

Tavsiye Ettiğimiz Krediler

Tavsiye edilen Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası Konut Kredisi


Faiz Oranı: %0.99

Aylık Taksit: 1.568,09 ₺

Toplam Ödeme: 188.171,23 ₺

Tavsiye edilen Yapı Kredi Konut Kredisi

Yapı Kredi Konut Kredisi


Faiz Oranı: %1.26

Aylık Taksit: 1.811,13 ₺

Toplam Ödeme: 217.335,95 ₺

Tavsiye edilen Garanti Konut Kredisi

Garanti Konut Kredisi


Faiz Oranı: %1.20

Aylık Taksit: 1.755,76 ₺

Toplam Ödeme: 210.691,11 ₺

Kentsel Dönüşüm İçin Nasıl Kredi Alınır?

Kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm yasası çıkarıldıktan sonra bankaların, kotları riskli olarak kabul edilmiş ve kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılacak olan kişilere devlet destekli olarak verdiği kredidir. Kentsel dönüşüm kredisi bankalardan alınır.

Devlet desteği ile 24 aya kadar %4 faiz d-destekli daire başına 125.000 TL kredi almak mümkündür. Birden çok evi kentsel dönüşüme tabi kişiler ise azami 625.000 TL kentsel dönüşüm kredisi alabilirler.

Diğer önemli nokta ise kentsel dönüşüm kredisinden sadece riskli evin sahibi değil kiracısı da yararlanabilir.

Konut Geliştirme Kredisi Nedir?

Ev tadilat kredisi kişilerin evlerini yenilemek amacıyla aldıkları kredilere verilen isimdir. Konut geliştirme kredileri esas itibariyle ihtiyaç kredileri ile aynı guruba girer. Bu sebeple ev tadilat kredisi veren bankalar açısından da verilme şartları ihtiyaç kredileri ile aynıdır.

Konut Geliştirme Kredisi Nasıl Alınır?

Tadilat kredisi nasıl alınır diye sorulacak olunursa bunun cevabı, ihtiyaç kredileri ile aynı şekilde alınır olacaktır. Tadilat kredileri ihtiyaç kredilerine olduğu gibi piyasa faiz oranları üzerinden verilir ve genellikle en fazla 36 aya kadar vade ile alınabilir. Bankalar genellikle çok yüksek tutarlı olmayan konut geliştirme kredilerini teminatsız olarak verebilirler.

Ofis/İşyeri Kredisi Nedir?

Ofis/işyeri kredisi esas itibariyle bir ticari kredi türüdür. Kredinin temel amacı iş ile ilgili faaliyetlerde kullanmak üzere bir iş yeri satın almaktır. Bu sebeple konut kredisinden farklı vade ve faiz oranları ile kullanılır. Uygulamaya baktığımızda işyeri kredisi faiz oranları konut kredilerinden daha yüksek ama diğer ticari kredilerden daha düşüktür. Vadelerine bakıldığında iş yeri kredileri genelde en fazla 60 aya kadar kullandırılır. Konut kredilerine benzer şekilde ipotekli kredilerdir.

Diğer yandan iş yeri kredisi almak için bankaların yanında KOSGEB gibi bazı devlet kurumları da özellikle Kobilere destek sağlamaktadır.

Arsa Kredisi Almak

Konut kredisi hakkında bilgi sahibi olanlar bile bazen arsa kredisi nasıl alınır sorusunu sorarlar. Esas olarak arsa kredileri üç temel amaç için alınır.

 • Yatırım amaçlı arsa alımı
 • İşletme amaçlı arsa alımı
 • Oturum amaçlı arsa alımı

İşletme amaçlı arsa alımları özellikle çitçi destek kredileri veren banklardan belirli şartlarda sağlanabilir. Diğer yandan yatırım ve oturum amaçlı arsa alımlarında bankalar ipotekli arsa kredisi kullandırmak isterler. Çünkü burada arsanın kredi alana bir getirisi söz konusu değildir. Dolayısıyla bankanın arsa kredisi talep edenden borcuna karşılık bir teminat alması şarttır.

Konut kredisi kullanarak ev alırken hangi evlerin konut kredisine uygun olduğunu araştırmak gereklidir. Bankalar her eve kredi vermemektedir. Bir evin konut kredisine uygun olup olmadığını anlamak için bazı kriterlere bakılır. Banka bu şekilde konut kredisi ile alınacak evin ipotek alınıp alınamayacağına karar verir. Bankaların, ipotek alamayacakları ev ya da gayrimenkul için kredi vermeleri söz konusu değildir. Aşağıda konut kredisine uygunluk konusunda bankaların dikkat ettiği başlıca konularda bilgi verilmiştir.

Konut Krediye Uygun Ev Şartları ?

Bir evin konut kredisine uygun olması için mutlaka kat irtifakı ya da kat mülkiyeti olmalıdır. Ev inşaat halindeyse bankanın kabul ettiği oranda tamamlanmış olmalıdır. Ayrıca projeye aykırı değişiklik yapılmamış olması ve tüm hissedarların ipoteği kabul etmiş olması da krediye uygun ev şartları arasındadır.

 • Kat irtifakı, henüz inşaat halindeki binalarda alınmak istenen dairenin hissesine denk gelen arsa tapusunu ifade eder. Bu tapu, bankaların kerdi vermek için ilk şartlarından biridir.
 • Kat mülkiyeti ise tamamlanmış dairenin mülkiyetini ifade eder.
 • Bankalar genellikle konut kredisi için inşaat seviyesinin en az %80 olmasını isterler. Henüz yeni başlanmış bir inşaat, konut kredisine tabii olmaz.
 • Binanın belediyeye verilen projeye uygun olarak yapılmış olması da bankaların dikkat ettiği bir husustur.
 • Son olarak tapunun hisseli olması durumunda tüm hissedarların banka ipoteğini kabul etmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan evler için bankadan kolayca konut kredisi alınabilir.

Konut kredisi hesaplaması yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek, sürprizler yaşamadan kredi kullanmak için oldukça önemlidir. Bankalar, konut kredisi için birtakım şartlar koşar. Bu şartların genel olanları, tüm bankaların internet sitesinde yazılıdır. Genel bir konut kredisi hesabı yaparken bunlara dikkat edilebilir. Bu şartlar, maksimum kredi tutarı, faizler, vade imkanları, ek masraflar ve kanuni şartlardır. Gerekirse bu konuda deneyimli kişilerin görüşüne başvurulmalı ve kafadaki soru işaretleri giderilmelidir. Yazının devamında konut kredisi hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmıştır.

Konut Kredisi Alınırken Bilinmesi Gerekenler ?

Konut kredisi, yalnızca faiz ve vadeden ibaret değildir. Konut kredisi, her konut için verilmemektedir. Ayrıca konut kredisi alırken bilinmesi gerekenlerden biri de hesaplanan tutara ek bazı masrafların olduğudur. Konut kredisi hesaplaması yapılırken bunlara da dikkat edilmelidir.

Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır ?

 • Konut kredisi alınırken kredinin tutarı öncelikle belirlenmelidir. Bunun için de banka, eksper aracılığıyla evin değerini belirler. Çoğu banka belirlenen değerin %80’ine kadar kredi kullandırmaktadır.
 • Kredi tutarı belirlendikten sonra faiz oranına bakılmalıdır. Banka tarafından belirtilen faiz oranı, ana paraya her ay işleyecek faiz oranıdır. Örneğin 12 aylık kredide ilk taksite 1 aylık faiz işlerken, son taksite 12 aylık faiz işlemektedir.
 • Konut kredisinin nasıl hesaplanacağı hakkında bir diğer husus da vade süresidir. Vade süresi arttıkça ödenecek toplam tutar artmaktadır. Çünkü ana paraya daha uzun süre faiz işlemektedir. Bu yüzden vade süresi dengeli seçilmelidir. Kısa vadeler daha büyük taksit tutarları gerektirir ve bütçeyi zorlarken, uzun vadeler toplamda daha büyük bir ödeme anlamına gelir.

Tapuda Dikkat Edilmesi Gerekenler ?

Konut kredisinin her ev için verilmediğinden bahsetmiştik. Bir ev için konut kredisi verilmesinin ilk şartı, kat mülkiyeti ya da kat irtifakı bulunmasıdır. Ayrıca tapusunun üzerinde başka bir ipotek olmamalıdır. Hisseli tapu olması halinde tüm hissedarların ipoteği kabul etmesi gereklidir. Son olarak ev, belediyenin elindeki plana uygun olarak inşa edilmiş olmalıdır. Bu, sonradan yıkım gibi bir olayın yaşanmaması için önemlidir.

Konut Kredisinde Dikkat Edilmesi Gereken Masraflar ?

Konut kredisinde faiz oranın dışında tüketiciye yük olabilecek bazı ek masraflar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları küçük miktarlarda iken bazıları kredi tutarını hissedilir derecede artırmaktadır.

 • Dosya masrafı alınan kredi tutarının en çok %0.5’i kadar alınabilir. Bu ödeme, kredi verilirken banka tarafından yapılan işlemler için bir kereye mahsus alınmaktadır. 50.000 liralık bir kredi için en çok 250 lira dosya masrafı alınabilir.
 • Ekspertiz bedeli bankanın evin değerini belirleyen raporu hazırlaması için ekspertiz şirketine ödediği tutardır. Bu tutar, örnek vermek gerekirse Ziraat Bankası’nda ortalama 500 lira iken İş Bankası’nda ortalama 850 liradır. Gayrimenkulün değerine ve metrekaresine bağlı olarak değişir.
 • İpotek tahsis ücreti diğerlerine oranla daha düşük bir masraf kalemidir. Ortalama 100 – 150 TL arasında alınmaktadır. Bu ödeme, gayrimenkul tapusu üzerine banka adına ipotek tahsis edilirken noter gibi kurumlara ödenen ücrettir. Daha önce ipoteğin kaldırılması için de ücret alınırken 2014 yılı sonrasında bu yasaklanmıştır.
 • Sigorta ücretleri bankanın vade süresi boyunca gayrimenkule yaptıracağı sigortaların bedelidir. Bankalar, ipotek altına aldıkları eve Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası yaptırır. Zorunlu deprem sigortası, deprem ve depremin neden olduğu heyelan, patlama, tsunami ve yangın gibi felaketlere karşı evi sigortalarken, Konut sigortası yangın, hırsızlık, kaza, yıkım, terör, su basması gibi doğal afetlere karşı binanın değerini teminat altına alır.

Konut kredisi alırken baz maliyet kalemleri için de ödeme yapılması gerekir. Konut kredisi verilmesinin bankalara da bir yük getirdiğini ve bankaların da verdikleri kredi için faiz ödediklerini unutmamak gerekir. Bu nedenle bankalar, konut kredisi verecekleri zaman bu masrafları farklı kalemler adı altında tüketiciden tahsil ederler. Pek çok tüketici, bu kalemlerin hepsinden haberdar olmamaktadır. Bu durum, alınacak konut kredisi seçilirken yanlış yönelimlere neden olabilmektedir. Yazının devamında konut kredisi masrafları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Konut Kredisi Masrafları ?

Konut kredisi alırken sadece faiz oranlarını incelemek yeterli değildir. Bunun yanında her bankanın farklı oranlarda aldığı birtakım ödemeler de mevcuttur. Konut kredisi masrafları temel olarak aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

 • Dosya masrafı, konut kredisi işlemleri sırasında bir defaya mahsus tahsil edilen ücrettir. Kredi tutarının %0.5’i kadar tahsil edilir. 10.000 liralık kredi için 50 TL’dir.
 • Ekspertiz ücreti, evin değerinin banka tarafından belirlenmesi hizmeti için alınan ücrettir. Bankalar, kendi belirledikleri ekspertiz değerine göre kredi miktarını ayarlar.
 • İpotek tesis ücreti de konut kredisinin masraf kalemlerinden biridir. Kredi verilecek konut üzerine, kredi ödemesi tamamlanana kadar bankanın adına ipotek konur.
 • Sigorta ücretleri tutarı bankadan bankaya değişmekle beraber her banka tarafından alınan ücretlerdir. Bireysel ihtiyaç kredisinde hayat, konut kredisinde konut, hayat ve deprem, araç kredisinde kasko, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası yaptırılır. Bu hizmetin bedeli olarak sigorta ücreti alınır.

Konut kredisi alınırken, faizler dışında konut kredisi dosya masrafı adında bir ücret tahsil edilir. Konut kredisi maliyet kalemleri arasında yer alan bu ödeme, alınan kredi miktarına bağlı olup, yapılan kredi verme işleminin ücretlendirilmesini kapsar. 2014 yılında çıkarılan Finansal Tüketiciden Alınacak Ücretler Yönetmeliğine göre çekilen kredi tutarının en çok %0.5’i kadar alınabilir. Yani 10.000 TL’lik konut kredisi için dosya masrafı en çok 50 TL olabilmektedir.

2014 öncesinde verilen konut kredisinde böyle bir sınırlama yoktu. Bu yüzden bankalar yüksek tutarlarda dosya masrafı almışlardır. Yargıtay tarafından bu uygulamanın haksız olduğuna karar verilmiş ve bu tutara kredi miktarının %0.5’i sınırlaması getirilmiştir. Bu sayede birçok vatandaş, haksız yere ödediği dosya masrafını geri alma yoluna girmiştir.

Dosya Masrafı İadesi ?

Yargıtay tarafından verilen kararın ardından bankalara dosya masrafı iadesi için başvurular başlamış ve Ziraat Bankası gibi bankalar doğrudan kabul ederken, bazıları muhakeme sürecini beklemiştir. Dosya masrafı iadesi 2018 yılında tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemelerine giderek istenebilir. Bir avukat aracılığı ile de bu hukuki süreç kolayca aşılabilir.

Ayrıca haksız yere alınan dosya masrafları, e-devlet aracılığı ile de bildirilebilir. Dosya masrafı şikayeti için “Tüketici Şikayet İşlemleri” sayfasından işlem yapmak mümkündür. Ayrıca dosya masrafı sorgulaması yapmak için “Yaptığım Şikayetler” sayfasına girilerek yapılmış bir şikayetin durumu sorgulanabilir.

Konut kredisi çekmeye ihtiyacı olan bireyler, ne kadar konut kredisi alabileceklerini öğrenerek başvuru yapmak istemektedir. Çekilebilecek konut kredi tutarı, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bunlar, istenen kredinin türü, kişinin geliri, kredi notu, ipotek gösterilebilecek gayrimenkul vb. gibi değişkenlerdir. Günümüzde çalışması ve düzenli geliri olması beklenmeyen öğrencilere bile kefil göstermesi halinde kredi veren bankalar bulunmaktadır. Kişiler, çok geniş bir yelpazede kredi seçeneklerine sahip olduğu için bu yazıda bir bireyin maaşına göre ne kadar kredi çekebileceği anlatılmaktadır.

Konut Kredisi Alırken 2 Faktörü Göz Önünde Bulundurmamız Lazım ?

 • Ekspertisin eve verdiği değer, bankanın vereceği konut kredi tutarını etkiler.
 • Genellikle alacağınız evin değerini %80 ni bankadan konut kredisi çekebilirsiniz.
 • %20 peşinatınız olmalıdır. Peşinatsız konut kredisi çekemezsiniz.

Ne kadar konut kredisi alabilirim sorusunun bir diğer cevabı ise, haneye giren toplam paranın %50 sini geçmeyecek şekilde taksit tutarları hesaplanır. Ona göre banka sizin alabileceğiniz en üst konut kredisini verir. Eğer üzerinizde başka bir kredi varsa bu kredi taksitide %50 paranın içine girer.

Birçok kişi, konut kredisi alırken ekspertiz bedeli ile karşılaşmakta ve ne olduğunu merak etmektedir. Bu yazıda konut kredisi ekspertiz bedeli hakkında bilgi verilecektir. Konut kredisi alırken kredinin faizi dışında birçok masraf ödenir. Bunlardan biri de ekspertiz bedelidir. Bankalar alınacak konut için kredi verirken, bu kredinin en yüksek tutarını konutun ekspertiz değerine göre belirler. Bazı bankalar bu değerin %80’ine, bazıları ise %65’ine kadar kredi kullandırır. Bu değerin saptanması için bankalar eksperlere ücret ödeyerek gayrimenkulün fiyatının belirlenmesini ister. Ödenen bu ücret, tüketiciye yansıtılır.

Konut Ekspertiz Ücreti Hesaplama ?

Bankalar, ekspertiz hizmeti aldıkları eksperlerden fatura alır ve tüketiciden bunu talep ederler. Bu nedenle konut ekspertiz ücreti hesaplaması yapmak için kesin bir metot yoktur. Ortalama ekspertiz ücreti bankadan bankaya değişiklik gösterir. Örneğin Ziraat Bankası’nda ortalama ekspertiz bedeli 450 liradır. Bazı bankalarda bu bedel 850 liradan başlayabilir. Bu değer, evin bulunduğu konuma, değerine ve metrekaresine bağlı olarak değişir.

Bazı durumlarda, ekspertiz ücreti ödendikten sonra başka bir nedenle banka kredi vermeyi reddetmektedir. Bu durumda konut ekspertiz ücreti geri alınabilir mi sorusu, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikte cevaplanmıştır. Bankaların müşteri adına üçüncü kişilere ödediği tüm ücretlerden komisyon alması yasaklanmıştır. Bankalar, ekspertiz bedelini tamamen ekspertiz firmalarına ödediği için müşteriye geri iade yapmaz. Bu yüzden krediye uygun olmayan ya da riskli konutlar için kredi başvurusu yapılmaması daha iyidir.

Ekspertiz bedeli ve dosya masrafı dışında, ev kredisi alınırken ipotek tahsis ve fekki ücretleri ödenir. Bankalar konut kredisi verirken bazı işlemler için tüketiciden ücret talep ederler. Bu işlemlerden biri, ipotek tahsis ücretidir. Banka, kredi verdiği gayrimenkul üzerine kredi vadesi boyunca kendi adına ipotek koyar. Bu şekilde kredinin ödenmemesi durumunda bankanın elinde teminat bulunmuş olur. Kredinin geri ödenmesi durumunda ise ipotek fekki yapılır ve ipotek kaldırılır.

İpotek Tahsis ve Fek Ücretleri Ne Kadar ?

Bankalar, kredi verdiği ev üzerine ipotek tahsis etmek için değişik tutarlarda ücretler talep etmektedirler. Bazı bankaların aldığı ipotek tahsis ücreti aşağıdaki gibidir:

 • İş Bankası : 110.63 TL
 • Halkbank : 155.76 TL
 • Ziraat Bankası : 129.80 TL
 • Finansbank : 120.00 TL

İpotek tahsis ücreti bir defaya mahsus ödenir. İpotek işlemlerinin yapılması için bankanın müşteri adına yaptığı ödemeleri kapsar. Bankalar bu hizmet için komisyon alamazlar.

İpotek fekki ücreti, bankaların eskiden talep etmekte olduğu bir başka masraf kalemi idi. Bu masrafın tutarı da ipotek tahsis ücretine yakındı. Bu ücretin alınmasının haksız olduğu konusunda hukuki süreçler yaşanmıştır. Torba kanun ile birlikte BDDK’ya verilen yeni yetkiler sonucunda bankalarla bu konuda görüşmeler yapılmış ve ipotek fekki ücretinin artık müşteriden alınmaması için düzenlemeler yapılmıştır. Bunun sonucunda kredisini kapatan müşterilerden artık ipotek fekki ücreti talep edilmemektedir.

Konut kredisinden faydalanacak kişilerin ödemesi gereken ücretlerden bazıları da konut kredisi sigorta bedelleridir. Bankalar, konut kredisi verirken dosya masrafı, ipotek tesis ücreti, ekspertiz bedeli ve sigorta bedeli gibi bazı masraf kalemlerini tüketiciden talep eder. Sigorta bedelleri, konut kredisi kullanan kişiye ve kullandığı konuta banka tarafından yapılan sigortaların ücretidir. Sigorta ücreti, bankaların birlikte çalışmakta oldukları sigorta şirketlerine bağlıdır. Bu yüzden bankadan bankaya değişmektedir. Tüketici dilediği takdirde sigortanın kendi seçtiği sigorta şirketine yaptırılmasını sağlayabilir.

Konut Kredisi Sigortası Neleri Kapsar ?

Konut kredisinin vadesi boyunca bankalar tarafından zorunlu tutulan iki tür sigorta vardır. Bunlar konut sigortası ve zorunlu deprem sigortasıdır. Ayrıca zorunlu olmasa da kredi kullanan kişiye hayat sigortası yaptırılabilir. Konut kredisi sigortalarının neleri kapsadığı aşağıda özetlenmiştir.

Konut sigortası, ipotek altındaki evin yangın, su baskını, yıkım, terör, hırsızlık gibi risklere karşı güvence altında tutulması için yaptırılır. Bu sigorta kredi alınırken yaptırılır ve kredi bitimine kadar sürmesi istenir. Konut kredisinin ödemeleri yıllık ödemeler şeklindedir.

Zorunlu deprem sigortası, kanuni olarak zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Metrekare başına sigorta ücreti, konutun bulunduğu il ve ilçeye, yapının cinsine göre belirlenir. Daha sonra bu değer ile dairenin yüz ölçümü çarpılarak yıllık sigorta bedeli hesaplanır. Bu sigorta bedeli her yıl yenilenir. Zorunlu deprem sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, patlama, toprak kayması ve tsunami gibi afetlerden doğan zararları kapsar.

Konut kredisine başvuranların bilmesi gereken birtakım bilgiler vardır. Bu bilgiler sayesinde bankadan kredi temin ederken daha az zorlukla karşılaşmak ve işlerin daha hızlı yürümesi mümkündür. Bu bilgilerden bazıları kabaca konutun krediye uygunluk durumu, konut için verilebilecek kredi üst sınırı, başvuru için gerekli belgelerdir. Bankalar, konut kredisi ile ilgili çoğu bilgiyi internet sitelerinde yayımlamışlardır. Ancak buna rağmen bazı bilgilerin kesinliği konuta ya da müşterinin durumuna bağlı olduğu için tüm şartların internetten öğrenilmesi zordur.

Konut Kredisi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler ?

Konut kredisi almadan önce bazı araştırmalar yapmak ve olası sorunlara karşı tedbirli olmakta fayda vardır. Bunun yolu da konut kredisi ile ilgili temel bilgileri öğrenmekten geçer. Bankalardan konut kredisi alırken bilinmesi gerekenlerden bazıları maddeler halinde sıralanmıştır.

 • Alınacak her ev, konut kredisine uygun olmayabilir. Kat irtifakı ya da mülkiyeti bulunmayan ve üzerinde ipotek bulunan evler için kredi verilmez.
 • Bankalar genellikle %80’i tamamlanmamış olan inşaat halindeki evlere kredi vermez.
 • Bankalar, evin ekspertiz değerini belirler ve o değerin en çok %80’ine kadar kredi verir. Bu oran bazı bankalarda daha düşüktür.
 • Bankalar, kredi alım işlemlerinde dosya masrafı, ekspertiz bedeli ve ipotek tahsis ücreti gibi bazı masrafları tüketiciden talep ederler.
 • Kredi ile alınacak eve zorunlu deprem sigortası yapılması yasal zorunluluktur. Bankalar konut sigortası yapılmasını da mutlaka isterler. Bunların da ödemesi müşteriye aittir.

Krediye ihtiyacı olan birçok kişi, konut kredisi hakkında merak edilen bazı şeyleri araştırmaktadır. Konut kredisi, gayrimenkul alacak nakit paranın bulunmaması halinde banka tarafından gayrimenkul alımının finanse edilmesi demektir. Konut kredisinin birçok şartı vardır. Bu nedenle de konut kredisi hakkında merak edilen şeylerin sayısı giderek artmaktadır. Zaman zaman değişen kanun ve yönetmelikler nedeniyle bu soruların cevabı da değişebilmektedir. Yazının devamında konut kredisi hakkında merak edilen başlıca sorular ve yanıtları yer alacaktır.

Konut Kredisi Hakkında Merak Edilenler ?

Konut kredisi hakkında bilgi sahibi olma isteyen kişilerin cevaplarını en çok aradığı sorular aşağıda derlenmiştir.

 1. Banka çekilen konut kredisinin faizini yükseltebilir mi?
 • Hayır. Ödeme planı yapıldıktan ve kredi temin edildikten sonra faiz değişmez.
 1. Alacağım eve kredi verilir mi?
 • En az %80’i tamamlanmış olan, kat irtifakı ya da kat mülkiyeti olan, planlara uygun inşa edilmiş ve üzerinde ipotek bulunmayan evlere kredi verilir.
 1. Evin tamamına kredi çıkar mı?
 • Hayır. Bankalar, evin ekspertiz değerinin en çok %80’ine kadar kredi kullandırır.
 1. Kredi masrafı ne kadar tutar?
 • Kredi tutarı ve faiz dışında bankalar, ekspertiz bedeli, dosya masrafı, sigorta bedeli ve ipotek tahsis bedelini müşteriden talep ederler. Bu tutarlar bankadan bankaya değişmektedir.
 1. Konut kredisinden cayma hakkı var mı?
 • “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Kanun” ile konut kredisi alan tüketiciye 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin konut kredisinden cayma hakkı verilmiştir.

Konut kredisi başvurusu için hangi belgelerin gerekli olduğu sorusu, konut kredisi almak isteyen tüketicilerin en çok sorduğu sorulardandır. Tüm bankalar, farklı özellikteki konut kredilerine başvurmak isteyenlerden farklı belgeler istemektedir. Bunun yanında, tüm bankalar tarafından istenen belgeler de vardır. Tüm şartları bankaların internet sitesinden öğrenmek mümkün olmadığından, tüketiciler banka şubeleri ile görüşerek durumlarına en uygun krediyi ve bunun için gereken belgeleri öğrenmelidirler. Yazının devamında konut kredisi başvurusu için gerekli belgeler hakkında bilgi verilmiştir.

Konut Kredisi Başvurusunda İstenen Evraklar ?

Konut kredisi başvurusunda tüm bankaların istediği kimlik ve tapu fotokopisi başta olmak üzere ortak evraklar vardır. Bu evrakların yanında değişik şartlarda krediler değişik belgeler gerektirebilir. Aşağıda bu belgeler listelenmiştir.

 • Nüfus cüzdanı
 • Tapu belgesi (tapu üzerinde rehin olmamalıdır.)
 • SGK’den alınan Sigortalılık Tescil Belgesi
 • Güncel maaş bordrosu ya da gelir belgesi
 • İmza sirküleri
 • Başvuru formu

Yukarıdaki belgeler tüm bankalar tarafından istenir. Özel şartlara tabi konut kredisi için farklı belgeler de istenebilir. Örneğin Ziraat Bankası İnşaat Tamamlama Konut Kredisi için ek olarak, inşaat halindeki konutun en az %70 seviyesinde tamamlanmış olduğuna dair belge istenir. Ayrıca bazı bankalar, şehit ve gazi yakınlarına ve engellilere konut kredisi alımında imtiyaz tanımaktadır. Bu kişilerin söz konusu durumlarını kanıtlayan belge de konut kredisi başvurularında istenen evraklar arasındadır.

Ödemelerin aksamaması için konut kredisinde doğru ödeme planının nasıl seçileceğini bilmek oldukça önemlidir. Aksi takdirde taksitlerin zamanında ödenmemesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumun iki ay boyunca devam etmesi halinde ise banka, elinde ipoteğini tuttuğu gayrimenkulü satma hakkına sahip olabilir. Bu durumdan kaçınmak için güvenli bir ödeme planı belirlenmelidir. Bankalar kredi taksit tutarını genellikle hane gelirinin yarısını geçmeyecek şekilde ayarlamaktadır. Bu da doğru ödeme planı oluşturulmasına yönelik bir adımdır.

Doğru Ödeme Planı Nasıl Yapılır ?

Doğru ödeme planının yapılmasının yolu, vade sayısının doğru seçilmesinden geçer. Vade ne kadar uzun olursa, geri ödenecek tutar o kadar yüksek olmaktadır. Buna karşın vade kısaldıkça bu sefer her bir taksitin tutarı artmaktadır. Bu da aylık hane gelirini zora sokabilir. Bütçede meydana gelebilecek aksaklıklar hesaba katılarak taksit sayısı belirlenmeli, bütçeye esneklik payı verilmelidir.

Bankalar, bazen bütçede yaşanabilecek darlıklara toleranslı yaklaşabilir. Bunun için bazı bankalar değişken taksitli ödeme imkanı vermektedirler. Bu şekilde maddi sıkıntı olduğunda az ödeme yapılabilir. Konut kredisinde üç ayda bir ödeme seçeneği sunan bankalar da bulunmaktadır. Tüm bunların dışında artan taksitli ve azalan taksitli ödeme planları da mevcuttur. Doğru ödeme planının nasıl yapılacağı hakkındaki ipuçlarından biri de daha düşük faiz veren bir bankaya borçların taşınarak yeniden yapılandırılmasıdır. Ancak hiç zora girmeden ödemeyi tamamlamak daha avantajlıdır.

Konut kredisi yapılandırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı, birçok tüketiciyi ilgilendiren bir sorudur. Aldığı konut kredisini zamanında ödeyemeyen ya da zamanla geliri düşen vatandaşlar, kredi ödemelerinin aksamaması ve gayrimenkulün satış sürecine girmemesi için konut kredisi borçlarını yeniden yapılandırır. Böylece taksit tutarı her ay düzenli ödenebilecek seviyeye düşürülerek ödemelere sorunsuz bir şekilde devam edilir. Bu yapılandırmadan yararlanmanın diğer bir nedeni de daha önce yüksek faizle alınan bir krediyi kapatma ve günümüz düşük faizleriyle yeni bir krediden faydalanma imkanıdır. Yazının devamında konut kredisi yapılandırmasından neden ve nasıl yararlanılacağı hakkında bilgiler verilmiştir.

Konut Kredisi Yapılandırması Nasıl Yapılır ?

Yüksek faizle kredi alındıktan sonra faizlerin düşmesi durumunda, düşük faizlerden yararlanmak için konut kredisi yapılandırması yapılabilir. Bu durumda faiz düşüşünden elde edilen karın, kredinin yeniden tahsis edilmesiyle ortaya çıkacak masraftan daha büyük olması gerekir. Eğer krediye yeni başlanmışsa, karlı çıkma olasılığı daha yüksek olur. Kredinin bitmesine yakın yeniden yapılandırma yapmak masraflardan ötürü mantıklı değildir.

Ayrıca taksit tutarı, bütçesini zorlayan insanlar da bankaya başvurarak taksit tutarının düşürülmesi yönünde refinansman talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda kredinin kalan kısmı yeni bir krediye dönüştürülerek hem taksit tutarı düşürülür hem de düşük faizlerden yararlanılır. Bu uygulamanın bir avantajı da taksitlerin aksamaması ve evin tapusunun satış sürecine girmemesidir.

Banka kredi borcu bitmemiş ev nasıl satılır konusu hakkında bilgiler derledik. Özellikle konut kredisi ile ev almış ancak vadesi dolmadan evini satmak isteyenler yazımızda önemli bilgiler bulacaklar.

Banka İpotekli Evin Satışı ?

Öncelikle kredi borcu olan evin satışı ile normal bir evin satışı arasından emel ayırıcı nokta kredili evin üzerinde konut kredisini veren banka tarafından konulmuş ipotek olmasıdır. Bu sebeple evin sahibinin tapusu olduğu halde evin üzerindeki tasarruf hakkı sınırlıdır. Başka bir deyiş ile ev sahibi bankanın izni ve onayı olmadan evini bir başka kişiye satamaz.

İpotekli Ev Nasıl Devredilir ?

Uygulamada ipotekli evin tapu devri ancak banka ve bankalar arası mutabakat ile gerçekleşebilir. İpotekli bir evi satmak isteyen kişi bu durumu bankaya bildirir banka ise satıcı ve alıcıdan öncelikle mevcut kredinin kapatılmasını ister. Bu durumda banka alıcıya satıcının kredisinin kapatılması için yeni bir konut kredisi de verebilir. Diğer yandan alıcı taraf karlı gördüğü için başka bir bankadan da konut kredisi kullanabilir. Bu durumda tapu devri işlemleri sırasında iki bankanın eşgüdümlü çakışıp devri gerçekleştirmesi söz konusu olur.

Ancak herkesin sorduğu konut kredisi devri mümkün mü sorusunun cevabı ise hayır olacaktır. Çünkü her kişinin kullandığı kredi kendisine özeldir. Dolayısıyla konut kredisinin devri diye bir uygulama mümkün değildir.

Diğer yandan evi alacak kimse veya satıcı, satıcının bankadan aldığı konut kredisini peşinen kapatıp banka ipoteğini kaldırtabilir ve evin devrini böylece gerçekleştirebilir.

Konut kredisi alırken zorunlu olan sigortalar konusunda bilgiler derlemeye çalıştık.


Konut Kredilerinde Zorunlu olan Sigortalar ?

Kişilerin özellikle banka kredisi ile konut alırken bankalar tarafından bazı sigortaları yapmaları istenir. Bu sigortalardan bazıları zorunlu bazıları ise kanunen zorunlu değildir. Konut alırken yapılması gereken zorunlu sigortalar şunlardır:

 • Hayat Sigortası: Konut kredisi hayat sigortası her yıl yenileme zorunluğu olan ve konut kredisinin vadesi dolana kadar yaptırılması gereken bir sigortadır. Hatta çoğu zaman bankalar kredi kullanana sormadan her yıl yenileme yaparlar ve sigorta ücretini kredi kullanan kişinin hesabına yansıtırlar. Konut kredisi sigorta ücretleri sigorta şirketleri tarafından konutun değeri ve kişinin yaş cinsiyet vb. durumuna göre belirlenir.
 • DASK: Zorunlu deprem sigortası da denilen DASK sigortasını yaptırmak sadece kredi ile alınan evler için değil tüm konutlar için zorunludur. Bu sebeple bankalar DASK sigortasını da her yıl otomatik yenilerler.

Zorunlu Olmayan Sigortalar ?

Bankaların konut kredisi alan kişilere yaptıkları ancak aslında zorunlu olmayan sigortalar şunlardır:

 • Konut Sigortası: Konut sigortası zorunlu mu basit olarak hayırdır. Zira konut sigortası kişilerin keyfiyetine bağlı bir sigortadır. Ancak bazen bankalar konut kredisi kullanan kişilere konut sigortasını yaptırmaları halinde faiz indirim gibi avantajlar sunarak bu sigortayı da alışkanlık haline getirmeye çalışabilmektedir.
 • Diğer Hane Halkına Hayat Sigortası: Bankalar bazen evin diğer yaşayan insanlarını da hayat sigortası kapsamına almak isteyebilir ancak böyle ir zorunluluk yoktur.

Konut alırken ipotekli ihtiyaç kredisi nasıl kullanılır konusuna değineceğiz. Yazımızda ipotekli kredi türleri ve bunların ev almak için nasıl kullanılabileceğini göreceksiniz.

İpotekli İhtiyaç Kredileri ?

Kişiler genellikle ev almak için konut kredileri kullanırlar. Konut kredilerinin en önemli özelliği ise satın alınan eve banka tarafından ipotek konulması ve kredi tamamen ödenene kadar kişilerin ev üzerindeki tasarruflarının sınırlı olmasıdır. İşte bu sebeple şahıslar bazen konut kredisi yerine ihtiyaç kredisi almak yoluna gidebilirler. İpotekli ihtiyaç kredileri şahıslar için üçe ayrılır:

 • Ev ipotekli ihtiyaç kredisi
 • Arsa ipotekli araç kredileri
 • Araç ipotekli kredi

Burada önemli konu kişilerin ipotek ettireceği varlıklarının değeri ne kadar küçükse kendileri için o ölçüde avantaj olduğudur. Zira örneğin kredinin ödenmemesi durumunda banka ipotek koyduğu 100.000 TL değerinde bir aracı da veya 500.000 TL değerinde bir evi de aynı şekilde haciz konusu edebilir. Tabi burada kişi açısından da düşük değerli bir varlığını ipotek konusu yapıp riske atmak önemlidir.

İpotekli Kredi Almak ?

Konut almak için ipotekli kredi nasıl alınır diye sorulacak olunursa, burada kişiler bankadan kullanmak istedikleri tüketici kredisi tutarı teminatsız kredi almaya yetmediği durumlarda taşınır veya taşınmaz varlıklarını bankaya teminat olarak gösterirler. Böylece almak istedikleri ihtiyaç kredisi ile satın alacakları konut bedelini finanse edebilirler.

Özellikle yatırım amaçlı yani kısa süre sonra veya değerlendiği zaman satmak üzere ev alanlar için bu önemli bir avantajdır.

Konut kredisi mi mortgage mı daha avantajlı sorusuna cevap vereceğiz. Özellikle birbiriyle çok karıştırılan ve genelde aynı anlamda olduğu düşünülen konut kredisi ve mortgage farkını yazımızda göreceksiniz.

Konut Kredisinin Özellikleri ?

Genellikle bankaların piyasa faizlerine göre düzenledikleri konut kredisi şu temel özelliklere sahiptir.

 • Konut kredilerinde faizler sabittir.
 • Vadeler genelde en fazla 120 ay ile sınırlıdır.
 • Çok fazla esnek ve değişken ödeme seçenekleri yoktur.
 • Konut kredisi kredi alan kişinin avantajlı gördüğü durumlarda yeniden yapılandırılabilir veya erken kapatılabilir.

Mortgage Kredisinin Özellikleri ?

Mortgage nedir diye sorulacak olunursa; mortgage kredileri esas olarak Batı Avrupa’da ortaya çıkmış ve ülkemize 2000’li yıllardan sonra girmiş bir kavramdır. Mortgage esas itibariyle bu tip kredilerin kaynağının yer aldığı fona verilen isimdir. Aynı zamanda ipotek anlamına da gelmektedir. Mortgage kredilerinin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Mortgage faiz oranları değişken faiz oranlarıdır. Başka deyişle mortgage faiz oranları kredi süresince piyasa faiz oranlarında değişmeye bağlı olarak artıp azalabilir.
 • Mortgage kredileri konut kredilerinin aksine ülkemizde 240 aya kadar bazı Avrupa ülkelerinde 360 aya kadar çok uzun vadelerle verilebilir.
 • Mortgage kredilerinin en önemli dezavantajı bu kredilerin kaynağı olan fonların yapısı nedeniyle, kredi ödenememe durumlarında çok esnek olmamalarıdır. Kanuna göre 2 ay üst üste taksiti ödenmeyen mortgage kredileri 30 gün ek süre tanındıktan sonra banka tarafından krediyi alan kişiden borcun tamamımın istenmesi yolu ile iptal edilebilir.

İcralık evler konut kredisi ile alınabilir mi konusuna değineceğiz.

İcralık Eve Kredi Çıkar mı ?

Şahısların bankalara borçları nedeniyle icra yoluyla satın alınan icralık eve konut kredisi belli koşullar atında çıkabilir. Öncelikle icra yoluyla satılan evlerde satış ihalesine giren şahıslar evin ekspertiz değerinin %20’si kadar teminat öderler. Bu teminat aynı zamanda kişinin evi alacağına dair banka açısından bir garantidir. Kişiler açısından icradan alınan evin masrafları normal bir evin masraflarından farklıdır ve daha fazladır. Ancak burada sağlanan avantaj ise evi icradan piyasa değerinin altında alıyor olmaktır. İcralık bir eve banka kredisi bu sebeple sınırlı koşullarda ve sınırlı miktarlarda çıkabilir. Yani normal evlerde olduğu gibi evin piyasa değerinin %75’i değil ancak %40 veya en fazla %50’sine kredi çıkabilir.

İcradan Ev Alanlar Ne Yapmalı ?

Şahısların icradan satılık ev aldıktan sonra dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Şayet konut alımı öncesi ve sonrası doğru hamleler yapılırsa icralık bir eve sıkıntı yaşanmadan sahip olunabilir. İcradan ev aldıktan sonra yapılması gerekenler şunlardır.

 • Anlaşılan bankaya gidilerek anlaşılan şartlarda konut kredisi sağlanmalı ve teminat dışında kalan tutar bankadan kredi olarak alındıktan sonra icra dairesine ödenmelidir
 • Daha sonra icra dairesine gidilerek evin alındığı ve parasının ödendiğine dair bir belge alınmalıdır
 • Sonrasında evin tapusu üzerindeki icra şerhi kaldırılmalıdır
 • Bunun devamında ise banka söz konusu evin üzerine ipotek koyacaktır

Bankalardan kullandıkları konut kredilerini ödeyemeyen kişilerin karşılaşacağı durumlar hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Konut Kredisi Ödenmezse Bankalar Ne Yapar ?

Konut kredisi kullanan kişilerin aklındaki en önemli sorulardan birisi kredi borcu ödenmezse ne olur sorusudur. Öncelikle konut kredisinin ödenmemesi durumunda bankalar aşağıdaki yolları izler:

 • Ödemelerini düzgün yapmayan kişiye bilgi ve uyarı mesajları gönderirler
 • 3 ay üst üste ödememe durumu olursa banka (icra hakkı doğmasına rağmen) kişilere son bir uyarı yapar ve acil olarak ödenmeyen tutarın ödenmesini ister
 • Halen borcun ödenmemesi söz onuşuysa banka konuyu hukuk departmanına iletir
 • Hukuk departmanı borçlu kişiye son bir kez daha ödeme çağrısı yapar
 • Borç halen ödenmemişse icra mahkemesine başvuru yapılır ve konut kredisi icra işlemleri başlatılır

Konut Kredisini Ödeyemeyen Kişiler Ne Yapmalıdır ?

Kredi kullanan kişiler açısından bilinmesi gereken en önemli husus şayet kredi borcu avukatlık olursa bu durumda yapılacak pek bir şey olmadığıdır. Bu sebeple borcunu ödeyemeyen kişi aşağıdaki yolları izlemelidir:

 • Öncelikle bankayla şahsen görüşülmeli ve gerekirse ek süre istenmelidir
 • Gerekiyorsa bankadan krediyi daha uzun vade ve daha düşük taksitler ile yapılandırması istenmelidir
 • Borç tutarı anlık bir sıkıntıdan kaynaklanmış ve küçük bir nakit desteği ile giderilecek durumda ise ihtiyaç kredisi alma yoluna gidilebilir
 • Şayet kredi alınan banka krediyi yapılandırmıyorsa bu durumda başka bankalardan yapılandırma kredisi talep edilebilir

Tapu harcı neden ve nasıl ödenir sorusunu yanıtlayacağız. Özellikle tapu harcı nasıl hesaplanır ve kim öder sorusuna cevap vereceğiz.

Tapu Harcı Nedir ?

Tapu Harcı devletin ev alım satım işlemlerinde evin tapuya beyan edilen bedeli üzerinde toplamda %3 oranında ödenen bir vergidir. Ev alan bir kimse tapu masrafları ne kadar tutuyor diye soracak olursa örneğin beyan edilen bedeli 100.000 TL olan bir ev için 3.000 TL tapu harcı ödenir.

Arsa alım ve satımlarında ise tapu harcı %4 oranında ödenir ve alıcı ve satıcıya %2’şer olacak şekilde pay edilir.

Tapu Harcını Kim Öder ?

Tapu harcını kim öder diye sorulacak olunursa; tapu harcı alım satım sorasında hem alıcı hem de satıcı tarafından her bir taraf %1,5 ödeyecek şekilde ödenir. Başka deyişle bedeli 100.000 TL olan bir evin alım satımında satıcı 1.500 TL ve alıcı da 1.500 TL öder. Uygulamada bazen satıcı tarafın tapu harcını alıcıya ödetmeye çalıştığı görülse de bu hukuki olarak doğru değildir.

Diğer bir konuda tapu harcını düşük ödemek için evin bedelini düşük beyan edenlerin yaşayabileceği sıkıntıdır. Özellikle banka kredisiyle alınan evlerde tapu müdürlüğünün bankadan kredi ve ev bedelini öğrenme imkanı vardır. Şayet böyle bir durum söz konusu olursa taraflar eksik kalan tapu harcı kısmını cezalı olarak ödemek durumunda kalır.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırması

25 Mart 2021 Konut Kredisi

Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırması


Ziraat Bankası Konut Kredisi Yeniden Yapılandırma Faiz Oranları? Ziraat Bankası Konut Kredisi Yapılandırma Hesaplama?

Devamını Oku
Konut Kredisi Hesaplamada Neye Dikkat Edilir

25 Mart 2021 Konut Kredisi

Konut Kredisi Hesaplamada Neye Dikkat Edilir


Konut Kredisi Alma Şartları? Konut Kredisi Çekme Şartları? Konut Kredisi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Devamını Oku
Ev Kredisi Garanti Bankası Hesaplama ve Faizi

25 Mart 2021 Konut Kredisi

Ev Kredisi Garanti Bankası Hesaplama ve Faizi


Garanti Ev Kredisi Faiz Oranları? Garanti Bankası Ev Kredisi Başvurusu? Garanti Bankası Ev Kredisi?

Devamını Oku
Kuveyt Türk Konut Kredisi Hesaplama Faiz Oranı

25 Mart 2021 Konut Kredisi

Kuveyt Türk Konut Kredisi Hesaplama Faiz Oranı


Kuveyt Türk Konut Kredisi Hesaplama? Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranları? Kuveyt Türk Konut Kredisi Hesaplama Tablosu?

Devamını Oku
Konut Kredisi Yapılandırma Nedir Nasıl Yapılır

25 Mart 2021 Konut Kredisi

Konut Kredisi Yapılandırma Nedir Nasıl Yapılır


Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti? En Uygun Konut Kredisi Yapılandırma?

Devamını Oku
İş Bankası Konut Kredisi Hesaplama Faiz Oranı

24 Mart 2021 Konut Kredisi

İş Bankası Konut Kredisi Hesaplama Faiz Oranı


İş Bankası Konut Kredisi Hesaplama? Erken Ödeme veya Ara Ödeme  Cezası Nasıl Hesaplanıyor?

Devamını Oku
Üste Dön